Menu

hoe gaat het met de bijen op het dak?

Imker Peter doet verslag:
Winter –
Afgelopen winter was het spannend met de harde wind (windkracht 10) op het dak van Blok 1. Om de grootste wind te blokkeren staat er een scherm, maar tijdens de storm knapte er een touw en waaide het dak van de bijenkast! Samen met onderbuurvrouw Ineke is het bijendak tijdens de storm teruggeplaatst en met stenen verzwaard. Dat was best spannend. De bijendames (de bijenheren leggen het loodje in de herfst) hebben er geen schade van ondervonden.
Lente – Nu de lente weer is aangebroken wordt er volop gevlogen om stuifmeel en nectar binnen te halen. De koningin legt nu ongeveer 2.000 eitjes per dag en na 14 dagen kruipen de jonge werksters uit hun cellen. Je kunt je voorstellen dat het aantal bijen in de kast explosief groeit.
Zwermen – Begin mei puilt de kast uit van de bijen. Wellicht gaan de bijen in de komende weken “zwermen”. Dat is het moment waarbij de oude koningin met een flink deel van haar volk een nieuw onderkomen gaat zoeken. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan bijenverkenners op zoek naar een nieuw permanent ‘huis’.
Niet gevaarlijk – Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om je te steken. Ze zijn alleen op doorreis. Zie je een zwerm (hangen) op of rond het GWL terrein, bel dan Peter: 06 557 556 37 of Carol 06 294 360 80.
Dan komen we de zwerm scheppen en nemen het volkje mee om in een nieuwe bijenkast onder te brengen.

Publicatiedatum: 30 april 2022

BuurBer: ging naar de bijenworkshop

Sinds 2014 staan in de gashouder in het Westerpark 5 bijenkasten. Deze worden onderhouden door 2 imkers en tien tot twaalf buurtbewoners die samen de zwermwacht vormen. Vooral in de periode mei-juli lopen zij extra rondjes in de omgeving van de gashouder en geven via de app aan de imker door als zij een bijenzwerm spotten zodat deze geschept kan worden. (red: we deden hier jaarlijks melding van in de nieuwsbrief, evenals van het seizen in de gashouder).
Eind november kregen de leden van de zwermwacht van de Gashouderbijen in het buurtbeheerhuisje een informatieve, leuke en leerzame middag aangeboden. Peter Kassies, (imker in de dop), had als aftrap een interactieve kwis gemaakt. Met de vingers op de knop probeerde iedereen om zo snel mogelijk het (goede!) antwoord te geven.
Michel Floris gaf aan de hand van foto’s en video’s uitgebreide informatie over het wel en wee van de bijen.
Bijzonder was dat er raten uit een kast waren. Er werd geproefd van de honing die nog in de raten van enkele lege kasten zat. Heerlijk!
Iedereen kreeg als aandenken een kaars die gemaakt is van de oude bijenraten.
En dan was er nog speciale aandacht voor imker Ina en haar bijenman Nicole, zij hebben vanaf 2014 voor de bijen gezorgd en in april 2021 hun stokje overgedragen aan Michel en Peter.
Ben je geïnteresseerd in ‘onze’ gashouderbijen, kijk op de site westerparkbijen.nl
Hier vind je info over de geschiedenis van de bijen, actuele ontwikkelingen, weetjes, foto’s en video’s.

Publicatiedatum: 2 januari 2022

verlies bij de gashouder-bijen

Het zwerm-seizoen is weer begonnen. Zeven jaar lang leidde dat tot zwerm-activiteiten in de gashouder, activiteiten van imkers met korven, en spectaculaire hulpacties van toevallige hoogwerkers in de buurt, die gevraagd werden even bij die bepaalde boom omhoog te gaan met imker en attributen. Gwl-buren werden betrokken en gevraagd voor participatie en een aantal werden actief bij de bijen, onder leiding van imker Ina Stoeten c.s.
Er zijn veel (voorstadia van) zwermen gespot, gemeld via de zwermwacht-app, opgevangen in een korf, welke bij natuurbijen-imkers zoemend zijn afgeleverd en een nieuw thuis vonden. In de nieuwsbrief is er met een regelmaat over geschreven (zin om terug te lezen? zie gwl-nieuwsbrief.nl > zoekvenster: ‘bijen’ of ‘gashouderbijen’)
Omslag moment
In de gashouder is het nu echter akelig stil. Er wordt niet veel gevlogen, er wordt overdag niet met zwermen (‘baarden’) op de kasten gehangen, er zijn geen activiteiten van imkers met korven…
Wat is er gaande? In februari constateerde Ina al afgenomen activiteit bij vier van de vijf kasten en in april bleek alleen het bijenvolk Alert in de meest rechtse kast nog gezond en wel.
Te kort aan voedsel? te veel bijen? of?
Lees hier het bericht van Ina Stoeten over de constateringen en mogelijke oorzaken van het verlies van de bijen,
én hoe het verder gaat met het hoeden en imkeren van de gashouder-bijen.

Publicatiedatum: 5 juni 2021

blije bijen nu in winterrust

Na een oproep in de nieuwsbrief  van mei j.l over de schutting en bijenkasten op blok 1, is imker Carol Poye blij en dankbaar, met de hulp van Peter en Han die zich toen gemeld hebben.
Peter en Han maakten samen een prachtig stevige schutting, met vooral gerecyclede onderdelen. Een super team!
Zondag 22 november hebben Carol en Han een nieuw dak en nieuwe poten bij de kast aangebracht en alles lekker in de olie gezet. De bijen gaan nu in Winterrust, meer nieuws in het voorjaar.

Publicatiedatum: 6 december 2020

ondertussen bij de bijen in de gashouder

Er was weer veel zichtbare activiteit bij de bijen in de gashouder. Dit voorjaar zijn er opnieuw verschillende koninginnen met ‘heur’ volk uit de kast vertrokken, en in zwermen gaan hangen. Ze zijn gezien, gemeld èn liefdevol geschept. De volken zijn terecht gekomen bij imkers die biologisch bijen houden. Goed voor milieu en biodiversiteit.
Half juli hebben een aantal stoere Gwl-ers (m/v) o.l.v imker Ina & bijen-man/hovenier Nicole, en het Zeis-collectief weer handmatig gemaaid in de gashouder. Zondag 10 oktober gaat er nog een keer gezeist worden.
Ondertussen zijn er alweer nieuwe koninginnen ‘geboren’, hebben na ongeveer 5 dagen een bruidsvlucht gemaakt en zijn bevrucht door de darren. Dan begint de cyclus weer opnieuw, ze leggen eitjes, de werkbijen zijn zich aan het voorbereiden op de winter door voedsel op te slaan in de vorm van nectar en stuifmeel en zorgen dat er straks weer genoeg winterbijen zijn.

Publicatiedatum: 5 september 2020

nieuws van de bijen op dak van blok1

In de vorige nieuwsbrief werd het duidelijk dat de oproep van Carol Poye om hulp te bieden op het dak van blok1 tot fantastische hulp heeft geleid. De schutting bij de bijen werd hersteld en de liefde voor de bijen van de hulptroepen was geboren.
Wifi-camera bij de bijen
Peter heeft inmiddels een wifi-camera geïnstalleerd. Hij werkt nog aan een programmaatje, waarmee hij elke ochtend om 9u een foto zou kunnen sturen (voor wie dat leuk vindt).
Bijenpraatjes
Carol Poye, imker, initiatiefnemer en eigenaar van de bijen op het dak van blok 1: omdat ik merk dat GWL bewoners graag meer willen weten over de bijen, heb ik besloten een paar bijenpraatjes aan te bieden: “8 jaar bijen op het dak”, op zondag 12 en zondag 26 juli om 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden door mij een email te sturen: carolpoye@yahoo.com

Publicatiedatum: 5 juli 2020

succes-verhaal bij bijen op dak

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep wie er mee wilde helpen om de schutting op het dak van blok1 bij de bijen te repareren of vervangen. Han en Peter hebben zich gemeld en na een schouw op het dak, hebben de twee mannen een plan gemaakt en zijn in overleg met het kapotte hek aan de gang gegaan. De bijen zijn kennelijk zeer in goede doen en buurvrouw Ineke liet weten dat er een volk is gaan zwermen, en dat ze hoog in de Acacia-boom voor de deur hingen. Imker Geert is gebeld en die heeft assistentie gevraagd van de brandweer. Samen hebben ze de bijen geschept. Het volkje (dat zijn er tien-duizenden) is veilig in de korf terecht gekomen en vervoerd naar een lege kast elders. Bijen blij, buurvrouw Sandra blij, betrokkenen blij en de Han en Peter blij, zij gaan nog wat extra werkzaam aan kast en hek verrichten en overwegen een imker-cursus te gaan volgen bij Geert.

Publicatiedatum: 7 juni 2020

zorg om bijenkast en schutting

In 2012 zijn er twee bijenkasten geplaatst op het dak van Blok 1 van het GWL terrein, dit werd gedaan door Stichting de Blinde Schilders (Beecare Amsterdam) en Geert van Kerckhoven (I love Beeing Amsterdam) met ondersteuning van de Hoogstamfruitbomengroep. Bekijk hier een filmpje van Geert bij de bijen in 2012.

In de loop der jaren is er veel gebeurd en veranderd: bijenzwermen, gezonde bijen, dode bijen, stormen, vandalisme, grondige reparatie van de schutting, sloop en diefstal van de schutting, kapotte kast die wegging, Geert ging zijn eigen weg en ook ik (Carol Poye) ben sinds 2016 niet meer werkzaam bij Stichting de Blinde Schilders.

Als privé persoon en natuurlijk bijenhouder bleef ik echter wel de bijen monitoren/verzorgen en repareerde vaak de schutting. Op dit moment staat er nog één kast met gezonde bijen, maar de schutting is in totaal verval en valt eigenlijk niet meer te repareren met touwtjes en binders. Buurvrouw Sandra heeft veel lawaai overlast van het kapotte hek. Ik weet niet wat te doen, zolang de bijen, die het nu al 8 jaar heel goed doen in deze kast, nog leven lijkt het mij heel waardevol om ze te laten staan (hoelang dit zo blijft weet ik niet), maar de schutting moet weg of helemaal vernieuwd worden en dat kan ik niet doen of beslissen. Mijn vraag is of jullie daarover willen meedenken.

Heb je ideeën en/of wil je meedenken hierover, stuur dan een reactie naar de redactie, wij sturen het dan door naar Carol.
fotos: links de situatie zomer 2017, rechts de kapotte schutting nu.

Publicatiedatum: 3 mei 2020

bezige buren en bijen in de gashouder

Vanuit Gwl- blok 2c, aan de Haarlemmerweg hebben we uitzicht op de 5 bijenkasten in de gashouder.
Een aantal Gwl-bewoners hebben via imker Ina Stoeten, bijen-buren-vriendschap gesloten en houden elkaar nu al voor het tweede jaar via een app op de hoogte van de bijen, en de bezigheden rond de bijen.
Bijvoorbeeld, of de bijen zich voorbereiden op ‘zwermen’, of dat ze in ‘baarden’ (een mogelijk voorstadium van zwermen) aan de kast hangen, dat er een zwerm in de boom hangt, of wanneer er een zwerm ‘geschept’ gaat worden.
Afgelopen zaterdag was er weer flinke activiteit in de gashouder, er werd gezeist, iets wat twee keer per jaar nodig is en via een datum-prikker worden de actieve buren van de bijen hiervoor uitgenodigd. Voor degenen die over de hoge en brede rand kunnen komen is het hard werken, maar de beloning is groot. 

Het leven van de bijen is machtig interessant en mooi. Iedere keer leren wij weer iets nieuws over de koningin, de werkbijen (dames), en de darren(de mannetjes) en hun cyclus, het belang van gezonde ‘volken’ en hun enorme aandeel in onze biodiversiteit, ons voedsel en onze gezondheid.
De Gashouder ligt er nu weer prachtig geschoren bij, er is daarmee ook weer beter zicht op de kasten. Staand aan de gashouder-rand is te zien dat er nog steeds in- en uitgevlogen wordt. En… bijvoorbeeld de IJsvogeltjes al gehoord en gezien?
Lees hier het interview met Ina Stoeten en Nicole de Rop.

Publicatiedatum: 3 november 2019

kunstexpo: leren van de bijen

LEARNING FROM THE BEES

Meer dan twintig kunstenaars uit tien landen nodigen ons uit om na te denken over onze relatie met de honingbij.
Hierbij vormen de kunstwerken een kader voor dialoog en discussie.

OPENING: vrijdagavond, 7 september van 19 tot 22 uur, met bijzondere muziek van Cato Fluitsma
en wandelingen naar de bijen van het park verzorgd door Ina Stoeten van Smart Beeing.

WANDELINGEN NAAR DE BIJEN:
vrijdag 7 september om 19u,
zaterdag 8 september om 14u en om 15.30u en
donderdag 13 september om 14u en om 15.30u.

OPENINGSTIJDEN:
van 8 tot 17 september 2018, dagelijks van 14.00-20 uur en in het weekend van 14.00 – 20.00 uur.
“Learning from the Bees” en de extra activiteiten zijn gratis te bezoeken.

PLAATS: Westergasfabriek, Pazzanistraat 13A (tegenover Ketelhuis)

EXTRA: Save the date : bezoek op 9 September om 12.00 uur onze rondetafel bijeenkomst met Jonathan Berg, med. Antroproloog UVA, BeeCare Amsterdam BeeHeroes en de BeeTimers over Human Ĉollaborations , “nature and technologies/ Urban/natural beekeeping “.

Publicatiedatum: 30 september 2018