Menu

deze website is een archief geworden

Welkom in het GWL-koepelarchief.
Verbinding vanaf de huidige GWL-website naar dit archief is heel fijn en nuttig.
In de linkermarge vind je alle onderwerpen voor bewoners, zoals oude foto’s en films, alle nieuwsberichten van voor 2023, de technische wiki, publicaties en naslagwerken en zo meer.
Vanaf de nieuwe website  zijn er op deze onderwerpen links gelegd naar deze website, nu het GWL-koepelarchief genoemd. Op beide websites zijn zoekvensters, gebruik die vooral.
En laat ons weten als je merkt dat links nog niet verbonden zijn.
Veel plezier hier!

———————————————————————————————–

hieronder beginnen de berichten uit de laatste nieuwsbrief die op deze website gepubliceerd zijn.

‘van afval naar oogst’ is gestart

Zondag 27 november stond er een feestelijke start gepland voor het compostproject ‘van afval naar oogst’, ofwel recycling van je groente- en fruitafval.
Voordat het zover is zijn er door zo’n 18 vrijwilligers (die luisteren naar de titel Compostino) workshops gevolgd bij ‘de gezonde stad’. Er is een planning gemaakt, een administratie opgezet, pr-materiaal aangepast en verspreid. Er zijn herfstbladeren verzameld (en gedroogd), composttrommels (tumblers) in elkaar gezet en een werkkast gebouwd. Er is een quiz geschreven en materiaal verzameld als voorbeeld voor wat wel of juist niet in de compost terecht mag komen (hierover later meer) en nog 1001 dingen meer. Kortom er is hard gewerkt om de start mogelijk te maken en dat alles onder leiding van Maddy Wattel (groene vingers / groengroep GWL-terrein).
Toen de weersverwachting voor de zondag ‘regenachtig en guur’ voorspelde is er ook nog met kunst en vliegwerk een partytent uit de berging gekomen (wat nog een toer was om deze op z’n poten te krijgen, maar dan heb je ook wat!)

Op locatie bij het buurthuisje: er was een tafel met voorbeelden wat wel of niet in de compost mag, zodat iedere bezoeker, na openingswoordje en quiz-moment, met een bakje langs de verschillende schalen kon gaan om alvast een eerste lesje te krijgen. Nee, geen schillen van citrus fruit, bananen en avocado (die zijn te zwaar bespoten), ook geen snijbloemen, kattenbakkorrels of maaltijd-restjes.
Het eerste goedgekeurde gevulde bakje werd rond 14.10 uur geleegd in de eerste open compost-trommel en er volgden nog zo’n 20 die middag.

Wat wel/of niet voor de compost geschikt is…? Lees het hier alvast: wel/niet
Na aanmelding krijg je een introductie bij de composttrommels, een papieren compostzakje en als je wilt ook nog een bijpassend emmertje en natuurlijk ook ‘de wel/niet lijst’. Deze zondagmiddag zijn er velen met zak en emmertje, bungelend aan de arm, weer naar huis gelopen.
Inmiddels hebben zich ruim 40 buurtbewoners opgegeven.
Het was gezellig, leerzaam en geanimeerd. Tegen de kou was er hete koffie en Verveine-thee (uit Carols eigen tuin). Over de daken liepen zoals in deze tijd gebruikelijk, groene regenboogpieten die voor de feestelijke start pepernoten-lekkers hadden achtergelaten.

Aanmelding kan via de mail
Afval naar Oogst is een project van de gezonde stad Amsterdam
Meer foto’s van de feestelijke start: bekijk ze hier

Publicatiedatum: 3 december 2022

!!! de knotwilgen !!!

11.519 bewoners uit Amsterdam-West hebben gestemd op de projecten van WestBegroot > hiervan stemden 4613  ook voor het GWL-initiatief knotwilgen langs de Waterleliegracht > samen met 24 andere ideeën en initiatieven hebben de knotwilgen genoeg stemmen gekregen en is het budget van 25.000 Euro gewaarborgd. !!! knotwilgen aan de Waterleliegracht !!!
Lees hier het verslag van initiatiefnemer Peter Kassies over de avond waarop de uitslag bekend werd gemaakt.

Publicatiedatum: 3 december 2022

buurBer op bezoek bij de afgetreden leden van het koepelbestuur

Juul Backerra (algemeen lid) en Marjo Kroese (voorzitter) waren sinds respectievelijk 2015 en 2017 lid van het GWL-koepelbestuur. Beide dames zijn onlangs afgetreden, een aanleiding voor BuurBer om ieder thuis te bezoeken en hun bestuurlijke herinneringen, ambities en ervaringen op te halen.
Lees hier hier de interviews.
foto
: Nieuwjaarsreceptie 2019 in Café Restaurant Amsterdam: Marjo tijdens haar nieuwjaarstoespraak en Juul aan het einde van de receptie met een bon van een halve meter lengte.

Publicatiedatum: 3 december 2022

kerst-sax & zang, glühwein en choc

Het kan weer!!! Op kerstavond, na de kerstboodschappen. Kom meezingen en/of luisteren op de traditionele GWL-kerst sing & swing met het saxofoonkwartet ‘Mag ik van jou’.
Na afloop is er glühwein en voor de kinderen chocolademelk.
24 december – aanvang 17.00 uur
Waterspiegelplein 58 – blok 5

Publicatiedatum: 3 december 2022

verslag ALV 8 november

ALV Algemene LedenVergadering GWL-koepel
Het was een volle bak in de vergaderruimte van blok 5 met een vol programma.
We geven een impressie van de onderwerpen:

Nieuwsbrief en website: de nieuwsbrief kan zeer waarschijnlijk per 1 januari in een nieuw jasje uitkomen, inclusief de lancering van de website. Aanleiding voor de nieuwe jasjes was de veroudering van de software waardoor veel technische problemen ontstonden en de ongeschiktheid voor de smartphone en tablets waarop de nieuwsbrief en webiste steeds vaker gelezen en geraadpleegd worden. Er wordt hard aan gewerkt om het mooi en goed te laten worden.
het ‘Buurthuisje’ heeft ook een nieuw jasje. De basis is gelegd met o.a. een subsidie van het Oranjefonds. Nu kan het inrichten beginnen.
8 Januari is de officiële opening met de nieuwjaarsborrel.
Het huisje moet een meer sociale functie gaan vervullen, mogelijk kan het volgend jaar rolstoelvriendelijk gemaakt worden, er is ruimte voor vergadergroepen van niet meer dan 20 mensen.
Vergroening en duurzaamheid: de Waterloop is klaar en de gracht gaat samen met het stadsdeel beheerd worden. Ook wordt er verder ingezet op minder verstening.

Er wordt met veel genoegen teruggekeken op de 2 jubileum-feesten van dit jaar. Voor volgend jaar staat er zoals gebruikelijk weer een feest in de planning, waarbij het uitdrukkelijk wel de bedoeling is dat er meer vrijwillige organisatoren en uitvoerders komen, want dit jaar zijn door afwezigheid van o.a. een feestcommissie en een organisator voetbaltoernooi deze rollen door het bestuur vervuld. Dat moet echt anders, bewoners zijn hiervoor hard nodig.

Met het JAARPLAN 2023 wordt volmondig ingestemd.
Leefbaarheid, verduurzaming en goed samenleven staan hierin op de voorgrond.
Concreet zal dit zichtbaar worden in een betere samenwerking tussen gemeente, corporaties en het GWL terrein.
Het terugdringen van het motorverkeer, zoals die van verhuis- , en bouwbedrijven, bezorgdiensten in bussen en op scooters op het terrein heeft een hoge prioriteit. We zijn tenslotte autovrij, de bestrating met onderliggende leidingen is ook niet op zwaar verkeer berekend, wat kan leiden tot verzakkingen en breuk, dat geldt ook voor de bruggen.
Belangrijk is dat bewoners die bestellen, verhuizen, verbouwen zich realiseren dat het terrein autovrij is.
Rondleidingen: Niet alleen nieuwe bewoners, maar alle bewoners kunnen een rondleiding krijgen op het terrein.
Zaterdag 14 januari is er een rondleiding door Ineke Hartman voor buurtbewoners:
start om 11.00 uur bij de Watertoren t/o CRADAM.

Afscheid bestuursleden: Van twee bestuursleden wordt met veel blijken van waardering afscheid genomen: Marjo kroese, voorzitter sinds 2017 en  Juul Backera, algemeen bestuurslid sinds 2015. (zie interview elders in deze nieuwsbrief)
Nieuw bestuurslid is bewoner Sebastiaan Timmermans, sinds april met jong gezin GWL-bewoner. Hij begint als algemeen lid. In de volgende nieuwsbrief met hem een interview over zijn drijfveren en ambities als nieuw bestuurslid.
Penningmeester Arie Ouwerkerk zal tijdelijk de taken van het voorzitterschap op zich nemen.
Vaste notulist: Het bestuur is blij met de nieuwe vaste notulist Mavi Vink.
verslag: Lees hier het officiële en uitgebreide concept-verslag.

BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN 2023
ALV: 11 april en 7 november
Lebo: 14 maart / 6 juni / 26 september / 12 december
nieuwjaarsreceptie & opening buurthuisje: 8 januari
Bijeenkomst VVE besturen & bewonerscommissies: 19 februari
Kennismaking nieuwe bewoners -incl. rondleiding: 18 april
Buurtfeest: 9 september

Publicatiedatum: 3 december 2022

portefeuillehouder verkeer beaamt verkeersproblemen GWL

Het GWL-terrein is in feite een verhoogde stoep met daarop woningen, groen, speelplekken, heel veel fietsnietjes en sinds corona helaas ook steeds meer busjes en brommers. Die laatste twee mogen helemaal niet over het terrein rijden, maar doen dat in toenemende mate wel. En dat begint te irriteren.
Handhavingsverzoek Zo dienden bewoners van Blok 4 onlangs een handhavingsverzoek in bij Stadsdeel West. Tegenover hun is Mediagroep Bang! al wekenlang bezig met een grote verbouwing. Hiervoor is vergunning verleend maar niet voor het wekenlang parkeren van heel veel aannemersbusjes voor de deur. Aan de zuidkant van het terrein rauzen dagelijks tientallen scooters en brommers keihard over de Waterleliegracht, wat gewoon een voetpad is. Het wordt geteld door de onlangs opgerichte ‘motorclub’ van bewoners.
Inspreken bij stadsdeelcommissie Voor de Koepelvereniging was dit voldoende reden om op 29 november in te spreken bij de stadsdeelcommissie West waar het onderwerp handhaving op de agenda stond. De verantwoordelijke portefeuillehouder Ester Fabriek beaamde de problemen en komt 9 januari naar de buurt om mogelijke oplossingen te bespreken. Oplossingen die al zijn genoemd zijn duidelijker aangeven dat het GWL een autovrije buurt is, snelle reparatie van kapotte verkeerspaaltjes, resterende ‘oprijgaten’ ontoegankelijk maken voor busjes, sluizen tegen brommerverkeer, snel beschikbare verhuiskarretjes aan de randen van de buurt, inzicht in de vergunningverlening (ontheffingen) van de gemeente en blijven handhaven.
Heb je nog andere ideeën, laat het ons weten via het koepelbestuur

Publicatiedatum: 3 december 2022

inrichting buurthuisje vordert gestaag

Afgelopen week werd in de huiskamer beneden 18 meter aan gordijnen opgehangen. Een huiselijker omgeving, geen echo’s meer en een belangrijke stap naar een goed geïsoleerd pand. Hier gaan we in de winter vooral ’s avonds veel plezier aan beleven.

Onze eigen ‘GWL-Nachtwacht’. Zo wordt de behangmuur beneden met gefotoshopte waterkelder en buurtvogels al genoemd. Kunstenares en buurtbewoonster Norti Kowalski maakte deze ‘Nachtwacht’. Op de foto staan 18 vogels die in onze buurt het meest voorkomen. Welke vogels zijn dat? Stuur je antwoord op naar info@gwl-terrein.nl. De winnaar krijgt een slavinkje of drijfsijssie. Kan ook van marsepein als je vegetarisch bent. Begin linksboven en werk dan naar beneden. Geef eerst de namen van de 5 vogels in de meeste linkse kolom, dan de 4 vogels in de tweede kolom, dan de 5 vogels in de derde kolom en tenslotte de 4 vogels in de meest rechtse kolom. Van boven naar beneden dus.

De huiskamer beneden kan al gereserveerd worden voor vergaderingen maar nog niet voor etentjes. De komende maand komen de krukjes en stoelen, de verlichting, de keukenspullen (servies) en nog wat ander opsmuk. De huiskamer en keuken worden zondagmiddag 8 januari ‘officieel’ geopend tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Dan ook meer informatie over het gebruik en de reservering.

Publicatiedatum: 3 december 2022

een gesprekje aangeknoopt

met lede ogen volgen wij de rommel op straat


we zien van wie het is en na een melding bij de geadresseerde


gaan ze onmiddellijk aan het opruimen.

Publicatiedatum: 3 december 2022

groen afval >>>> naar de Gogelweg

Afgelopen Zaterdag zijn er gratis krentenstruikjes opgehaald bij ‘bomen voor amsterdam’ die zijn o.a. geplant op de plaats waar vroeger het groenafval gebracht kon worden. Dat gebeurde echter nog steeds en trok ook allerlei ander afval aan.
Zes individuele bewoners hebben zich opgegeven, ieder zou 2 struiken krijgen. Ze kregen er 15 mee. In overleg met de gemeente en de koepel zijn deze struiken nu op de voormalige groenstort gezet, lint erom heen en bordjes aan het lint. Duidelijk!

 

Publicatiedatum: 3 december 2022