Menu

het GWL-terrein: Nederlands eerste duurzame wijk

In 1997 werden de eerste woningen opgeleverd op het voormalige terrein van de Gemeente Waterleidingen in Amsterdam. Hier verrees een woonbuurt van zes hectare,autovrij en gebouwd volgens duurzame principes. Met een maaiveld ontworpen door Adriaan Geuze en gebouwen ontworpen door gerenommeerde architecten werd het ecologisch bouwen in Nederland volwassen.

Het GWL-terrein, grenzend aan de Staatsliedenbuurt en het Westerpark in het gelijknamige stadsdeel, is een wijk die zich op veel punten onderscheidt van de omringende bebouwing. Behalve het autovrije binnenterrein is er op het eerste gezicht weinig te zien dat doet vermoeden dat het een duurzaam gebouwde wijk is. Opvallend zijn de flats van oranje baksteen, het vele groen op het binnenterrein en de markante oude gebouwen die behouden zijn gebleven zoals het machinepompgebouw, van waaruit vroeger het drinkwater door Amsterdam werd gepompt en dat nu o.a. het Grand Café Amsterdam herbergt.

Het opvallendste bouwwerk in de wijk is de watertoren, die de relatie met de vroegere functie van het terrein levend houdt.
Door het vele groen en de open ruimten voelt de wijk als ruim opgezet. Maar in werkelijkheid is de woondichtheid er met meer dan honderd woningen per hectare, dichter dan in de naastgelegen Staatsliedenbuurt. Het zijn de twee grote langgerekte flats aan de west- en noordkant van de wijk die met hun hoge dichtheid ruimte scheppen voor de rest van de wijk. En omdat er slechts een kleine honderd parkeerplaatsen werden aangelegd aan de rand van het GWL-terrein, konden ook de vierkante meters die anders daarvoor gebruikt zouden zijn aan het maaiveld worden toegevoegd.

Een duurzame wijk is meer dan alleen een wijk die gebouwd is en beheerd wordt volgens ecologische principes. Die duurzaamheid moet ook terug te vinden zijn in de leefbaarheid. En op dat punt heeft de wijk het goed gedaan.
Het GWL-terrein heeft zich vanaf 1997, het begin van haar bestaan bewezen als een wijk waar het prettig wonen is, waaraan het autovrije en dus  kindvriendelijke binnenterrein veel heeft bijgedragen. Maar daarnaast is het ook te danken aan het eigen buurtbeheer, de vele woningen met een voordeur op de begane grond, de nutstuintjes waar men zijn bloemen of groenten kan planten en niet in de laatste plaats aan de gemotiveerde bewoners.
In de statistieken van de Gemeente Amsterdam staat de wijk elk jaar weer bovenaan de lijst als een van de wijken in de stad waar de bewonerstevredenheid en de geluksbeleving het hoogst zijn.