Menu

Grijswatersysteem

Voor het doortrekken van de toiletten wordt ‘grijswater’ gebruikt. Het grijswatersysteem werkt als volgt:

  • op het dak wordt regenwater opgevangen, dit wordt naar de berging getransporteerd.
  • in de berging komt het regenwater in opvangbakken met een capaciteit van maar liefst 2.000 liter.
  • vanuit deze opvangbakken wordt het regenwater, door middel van hydrofoorpompen, naar de toiletten in de individuele woningen gepompt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er in een periode weinig regen valt. Dan komt er te weinig regenwater in de opvangbakken. Daarom hangt in de opvangbakken een vlotter. Zodra de vlotter onder een bepaald niveau komt, wordt het regenwater aangevuld met leidingwater.

Het is natuurlijk van belang dat er zo veel mogelijk regenwater en zo min mogelijk leidingwater wordt gebruikt. In Blok 12 was het grijswatersysteem in de beginperiode niet goed afgesteld. Daardoor was de verhouding regenwater-leidingwater niet optimaal (slechts rond 25%). Het bedrijf Kilian Water (http://data/sites/web/gwl-terreinnl/subsites/gwl-koepelarchief.nl.kilianwater.nl/) heeft enkele wijzigingen aangebracht, waardoor de verhouding fors is verbeterd (tussen 60% en 70% regenwater). Dat is duidelijk te zien aan de rekening van PWN, die sindsdien een stuk lager is. En natuurlijk aan het minder heldere water in het toilet ;~)

Berekening waterbesparing grijswatersysteem

In 2007 was het gemiddeld toiletwatergebruik 37 liter per persoon per dag zonder waterbesparende wc-pot, overeenkomstig met 6 maal doortrekken per persoon per dag (zie hier). Uitgaande van gemiddeld 2.6 personen per huishouden komt dat overeen met 96 liter leidingwater per huishouden per dag. Bij onze waterbesparende toiletten (met een verbruik van slechts 4 liter per keer) is het waterverbruik slechts 24 liter per persoon per dag, ofwel 62 liter per huishouden per dag. Doordat sprake is van een grijswatersysteem, is (bij een verhouding van 60% regenwater ten opzichte van 40% leidingwater) daarvan maar 25 liter leidingwater. Dus dat is slechts een kwart van het normale gebruik. Uiteraard zijn dit gemiddelden, de werkelijkheid kan anders zijn.

Oorspronkelijke werknotities voor het grijswatersysteem / hemelwatersysteem

Gemaakt door ir. Claudia Bouwens, die zij gemaakt heeft in 1994 toen zij bij BOOM werkte, voor de architecten t.b.v. de opzet van het systeem van regenwater voor de toiletten.
Zie hier  de oorspronkelijk werknotities: HEMELWATER – systeem
ir. Claudia Bouwens
Kennisplatform KAN – klimaatadaptief bouwen mét de natuurde werknotities